Workshop mindfulness eindigt in massale vechtpartij

Een workshop mindfulness in Gent is uitgedraaid op een vechtpartij van jewelste. Een deelnemer uit Ledeberg zag de dingen niet zoals ze waren en zorgde voor spanning in de ruimte. De discussie die erop volgde over wie het hardst in het nu was, mondde uit in een scheldtirade. Al gauw werden enkele rake klappen uitgedeeld. Paniek over existentiële leegte nam de overhand en meer en meer deelnemers mengden zich in het gevecht. Drie mensen werden met zware verwondingen en illusies over het zelf naar de spoeddienst overgebracht. De overige deelnemers beweren zich hoegenaamd niet gerealiseerd te hebben dat ze dingen toch iets kalmer aan moeten doen en ook eens momentje voor zichzelf moeten durven te nemen, en vragen dan ook hun geld terug. De workshop werd opgeschort voor onbepaalde duur.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*