Nog dodelijker virus al jaren aan opmars bezig

Wetenschappers hebben een vreselijke ontdekking gedaan. Afgelopen maand werd in een hoogbeveiligd virologisch lab voor het eerst een specimen geïsoleerd van het fatale marketingvirus. Het virus zou in de mens zelf ontstaan zijn. De vroege symptomen variëren van kinderlijke naïviteit tot licht blind consumentisme, hoofdzakelijk gekenmerkt door gepersonaliseerde advertenties gebaseerd op diens zoekgeschiedenis. Patiënten die genoeg antilichamen hebben kunnen last krijgen van lichte paranoia, een vaag gevoel dat men afgeluisterd wordt. Het lijkt erop dat de vrije wil gekaapt wordt en een externe factor je gedachten tracht te beïnvloeden, alsof er een wortel voor de neus van de ezel gehangen wordt. Een hoge shopdrang en een obsessie met uiterlijk vertoon zijn karakteristiek voor deze fase. In een volgend stadium nestelt het virus zich in de hersenschors. Plots krijgt men advertenties over zaken waarover men zelfs niet gesproken heeft. De patiënt merkt dit niet langer en wordt blind voor zijn ziekte. De excessen nemen stelselmatig toe. Elke vorm van behandeling wordt vanaf dit punt moeilijk. In een laatste stadium wordt de patiënt zelf een superverspreider. De patiënt koopt karrevrachten brol en onnodige spullen. Eigen gedachten zijn er nog nauwelijks. De patiënten uiten enkel nog vage voorgekauwde zinnen en kopiëren rolletjes van internet en televisie. Extreem infantiel gedrag en hysterie worden ook onder de gangbare symptomen gerekend van deze fase. Na de geestesdood leven sommigen nog jaren in een staat van hersenontbinding als ‘influencers’ (niet toevallig verwant met het woord influenza) of ‘marketeers’. Zodoende wordt de levenscyclus van het virus gewaarborgd.

De gevolgen op maatschappelijk vlak zijn niet te overzien. Miljoenen mensen lieten de geest aan uitgeholde begrippen en chronische indoctrinatie. Aan verscheidene universiteiten werkt men al jaren aan vaccin. Het lijkt er echter op dat op sommige faculteiten lokale uitbraken hebben plaatsgevonden. De wetenschappers slaagden erin de werking van het virus te doorgronden. Ze ontdekten dat het virus doodgewoon alles naar de kloten helpt waar het zich op vasthecht. Het virus ligt vervaarlijk op de loer, gaat op zoek naar een waardevol idee of authentieke uiting van menselijkheid, om er vervolgens als een bloedzuiger het leven uit te zuigen en zo snel mogelijk de sappen te verteren voor eigen gewin. Ook de politiek is al jaren besmet. Van ernstig staatsmanschap is al lang geen sprake meer. Mensenrechtenorganisaties wijzen tevens op het gevaar van het marketingvirus als biologisch wapen. Zo zouden vele oorlogen mede veroorzaakt zijn door een verdoken marketingcampagne van één of andere overheid. Een vaccin is er nog niet. De situatie is uitzichtloos en wetenschappers voorspellen dat het wegklikken van alle pop-ups, de wederopbouw van uitgeholde begrippen en het herstel van authentieke menselijkheid wellicht nog jaren zal duren.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*