Wetenschap

Nog dodelijker virus al jaren aan opmars bezig

in Wetenschap

Wetenschappers hebben een vreselijke ontdekking gedaan. Afgelopen maand werd in een hoogbeveiligd virologisch lab voor het eerst een specimen geïsoleerd van het fatale marketingvirus. Het virus zou in de mens zelf ontstaan zijn. De vroege symptomen variëren van kinderlijke naïviteit tot licht blind consumentisme, hoofdzakelijk gekenmerkt door gepersonaliseerde advertenties gebaseerd op diens zoekgeschiedenis. Patiënten die genoeg antilichamen hebben kunnen last krijgen van lichte paranoia, een vaag gevoel dat men afgeluisterd wordt. Het lijkt erop dat de vrije wil gekaapt wordt en een externe factor je gedachten tracht te beïnvloeden, alsof er een wortel voor de neus van de ezel gehangen wordt. Een hoge shopdrang en een obsessie met uiterlijk vertoon zijn karakteristiek voor deze fase. In een volgend stadium nestelt het virus zich in de hersenschors. Plots krijgt men advertenties over zaken waarover men zelfs niet gesproken heeft. De patiënt merkt dit niet langer en wordt blind voor zijn ziekte. De excessen nemen stelselmatig toe. Elke vorm van behandeling wordt vanaf dit punt moeilijk. In een laatste stadium wordt de patiënt zelf een superverspreider. De patiënt koopt karrevrachten brol en onnodige spullen. Eigen gedachten zijn er nog nauwelijks. De patiënten uiten enkel nog vage voorgekauwde zinnen en kopiëren rolletjes van internet en televisie. Extreem infantiel gedrag en hysterie worden ook onder de gangbare symptomen gerekend van deze fase. Na de geestesdood leven sommigen nog jaren in een staat van hersenontbinding als ‘influencers’ (niet toevallig verwant met het woord influenza) of ‘marketeers’. Zodoende wordt de levenscyclus van het virus gewaarborgd.

De gevolgen op maatschappelijk vlak zijn niet te overzien. Miljoenen mensen lieten de geest aan uitgeholde begrippen en chronische indoctrinatie. Aan verscheidene universiteiten werkt men al jaren aan vaccin. Het lijkt er echter op dat op sommige faculteiten lokale uitbraken hebben plaatsgevonden. De wetenschappers slaagden erin de werking van het virus te doorgronden. Ze ontdekten dat het virus doodgewoon alles naar de kloten helpt waar het zich op vasthecht. Het virus ligt vervaarlijk op de loer, gaat op zoek naar een waardevol idee of authentieke uiting van menselijkheid, om er vervolgens als een bloedzuiger het leven uit te zuigen en zo snel mogelijk de sappen te verteren voor eigen gewin. Ook de politiek is al jaren besmet. Van ernstig staatsmanschap is al lang geen sprake meer. Mensenrechtenorganisaties wijzen tevens op het gevaar van het marketingvirus als biologisch wapen. Zo zouden vele oorlogen mede veroorzaakt zijn door een verdoken marketingcampagne van één of andere overheid. Een vaccin is er nog niet. De situatie is uitzichtloos en wetenschappers voorspellen dat het wegklikken van alle pop-ups, de wederopbouw van uitgeholde begrippen en het herstel van authentieke menselijkheid wellicht nog jaren zal duren.

Universiteit van het leven verliest accreditatie

in Spiritualiteit/Wetenschap

Slecht nieuws voor afgestudeerden van de universiteit van het leven. Na jarenlange klachten over de heel beperkte competenties van de alumni op de arbeidsmarkt, kreeg men toch argwaan. Bij nader onderzoek kwam een frauduleuze praktijk aan het licht. De diploma’s bleken stuk voor stuk ongeldig te zijn. De studenten hadden geen vakken gevolgd en geen examens afgelegd. De meesten hadden zelfs geen voet op een universiteit binnengezet. De studie van het leven is dan ook niet te vergelijken met echt complexe zaken zoals quantummechanica, genetica of event management. Het leven blijkt ook niet te beschikken over de nodige infrastructuur, bekwame lesgevers noch degelijke cursussen. Een levensles leidt dan ook maar zelden tot echte kennis. De erkenning van het leven als leerschool wordt daarom internationaal ingetrokken. Wie wil uitpakken met een diploma moet wel wat meer doen dan enkel ademhalen, zijn driften volgen en met zijn kop tegen de muur lopen.

Nieuwe vondst bevestigt: Sterslager is oudste beroep

in Wetenschap

Archeologen hebben in de Lembeekse bossen een opmerkelijke vondst gedaan. Tijdens hun zoektocht naar sporen van een neolithische nederzetting in het Bellebargiebos, stuitten ze op een plastic zak van Sterslagerij Bart&Els. De zak is volgens een eerste schatting meer dan 9000 jaar oud. Sterslager is hiermee het oudste bekende beroep, nog voor er ook maar sprake was van hoererij. De zak bevatte tevens een rekeningetje dat ons na een röntgenanalyse ook een inkijk geeft in het dieet van de neolithische Vlaming. Deze jager-vleesverzamelaar zou voornamelijk geleefd hebben van droge worst, vleessalade en blinde vinken. De zwijnenjacht, runderslacht en mayonaisepluk lijken dus de voornaamste bronnen van voedsel geweest te zijn. Veel vlees eten zit blijkbaar in onze genen. Verder bevatte de zak ook een bijna volle spaarkaart. Sterslager Bart meldt echter dat de stempels niet meer geldig zijn en de actie al lang is afgelopen. De neolithische eigenaar verkijkt hierdoor zijn kans op een halve kilo gratis gekapt.

Ugent confession van Jezus Christus

in Spiritualiteit/Wetenschap

In Palestina werd recent op een papyrusfragment de Ugent confession van Christus teruggevonden. De ontdekking werpt een geheel nieuw licht op onze Heiland en het Nieuwe Testament. Het hele bijbelverhaal blijkt niet meer dan een epische avond in de Gentse Overpoort geweest te zijn tijdens Christus’ studententijd. Hieronder de voorlopige vertaling van de confession:

Mijn laatste uitspatting in de toverpoort tart werkelijk elke verbeelding. Ik had net 40 dagen in afzondering gezeten voor mijn examens en wou mijn terugkomst eens goed vieren lol. Eerst bij mijn maat op kot straffe paddo’s gefret en dikke jamba’s gerookt, cause you know, smoke weed everyday haha. Dan naar toverpoort en plots 11 man die ons overal naartoe volgde. Wat ik allemaal gezegd heb weet ik niet meer precies maar het moet de moeite waard geweest zijn want er zou iemand ooit een boek over schrijven zeiden ze. Enfin, wat water veranderd in wijn (classic café truc), stevig gaan zuipen met de mannen, pitta gefret en dan een zekere Magdalena nog keihard gepaald in de WC’s van de Père Total. Op het einde van de avond nog op een ezel gereden door de ovp (mega absurd) en dan wat spel gehad met de flikken die mij wouden oppakken omdat ik een kruis had gepikt maar gelukkig kunnen ontsnappen. Erna wel nog drie keer gevallen met dat lomp ding, vandaar mijn wonden waarschijnlijk. Deze morgen net verrezen uit de doden en mama naast mij aan het wenen. Mijn maten hadden er niet beter op gevonden dan mij aan dat kruis te nagelen en een fucking doornenkrans op mijn kop te zetten! lol xD, klootzakken! Sindsdien ben ik dus een echte legende en overal komen plots mensen zagen en om genezing vragen. Stop hiermee ik bén godverdomme de Messias niet! #weodend #mijnmatenzijnklootzakken #nietalleszomaargeloven

Remedie voor ebola blijkt kleine hoeveelheid warme melk

in Wetenschap

De wereld en meer bepaald het Afrikaanse continent haalt opgelucht adem nu eindelijk een succesvolle medicijncocktail voor het dodelijke Ebolavirus ontwikkeld is. Onderzoekers van de ULB slaagden erin om vier stammen in Sierra Leone te genezen door middel van een kleine hoeveelheid warme melk, zo ongeveer een kanneke. Warme melk blijkt bovendien in combinatie met honing, een appel en eenmalig vroeg in uw bed te kruipen nog effectiever in het bestrijden van het Ebolavirus. Bij vergevorderde Ebola komt daar ook nog het advies ‘niet te veel zagen’ bij. De grote farmabedrijven hebben laten weten volop in te zetten op de nieuwe remedie. Zo onderhandelt Pfizer op dit moment volop met de top van Frieslandcampina om Campina Destelbergen over te nemen. ‘De fysico-chemische eigenschappen van warme melk lenen zich uitstekend tot het bestrijden van filovirussen. We hebben dan ook per direct een aanvraag voor de noodzakelijke clinical trials aangevraagd bij het EMA’ (European Medicines Agency, nvdr.), aldus CEO Albert Bourla. Warme melk wordt tegen eind 2022 op de markt verwacht.

Diesel blijkt geen volwaardig alternatief voor borstvoeding

in Binnenland/Wetenschap

Steeds meer jonge moeders zijn wegens een druk leven en een veeleisende carrière op zoek naar alternatieven voor borstvoeding. Al enkele jaren wordt diesel voorgesteld als vervanger. De overheid verlaagde dan ook de accijnzen om jonge moeders te ondersteunen. Toch blijkt diesel niet de nodige bouwstoffen en antilichamen te bevatten die het jonge kind nodig heeft. Vooral door een gebrek aan vitamines en proteïnen zou diesel minderwaardig zijn aan moedermelk. Vele kinderen zijn ook dieselintolerant en krijgen al gauw last van maag- en darmklachten. Er wordt de laatste tijd gewaarschuwd voor goedkope Chinese ‘rode diesel’, vooral in landelijke gemeenschappen. Die zou niet aan de standaarden van het Federaal voedselagentschap voldoen. Wie toch bij diesel zweert wordt aangeraden enkel gerenommeerde merken te kopen zoals V-power van Shell of Total Excellium.

Archeologische opgravingen in Het Oude Rieme

in Wetenschap

Archeologen hebben op het Forum Riemanum duidelijke overblijfselen gevonden van een oude beschaving. Sinds kort onderzoekt een team van de Universiteit Gent deze Romeinse nederzetting in de Gentse Kanaalzone. De wetenschappers zijn vooral geïnteresseerd hoe de marginalisatie van Zelzate in de Middeleeuwen mogelijks veroorzaakt werd door de val van Rieme in 477 n.c. De ontdekkingen zijn zonder meer spectaculair en leren ons een hoop nieuwe elementen over deze verloren beschaving. Onder Café Rita werden restanten van een Bacchusstempel uit de eerste eeuw v.c. gevonden waar rituele extatische orgiën zouden hebben plaatsgevonden. De locatie van café Rita lijkt daarom niet toevallig gekozen. De R4 zou dan ook deel uitgemaakt hebben van een immens Romeins wegennetwerk. De duidelijke phallusvorm van de R4 wordt door antropologen verklaard als vruchtbaarheidssymbool van de Gentse Kanaalzone. De top van de phallus zou toen ook reeds Zelzatebrug geweest zijn. Zelzate werd immers reeds in de Oudheid als heiligdom gevisiteerd omwille van zijn heilige zoetwaterbronnen.

Ga naar Boven