Universiteit van het leven verliest accreditatie

Slecht nieuws voor afgestudeerden van de universiteit van het leven. Na jarenlange klachten over de heel beperkte competenties van de alumni op de arbeidsmarkt, kreeg men toch argwaan. Bij nader onderzoek kwam een frauduleuze praktijk aan het licht. De diploma’s bleken stuk voor stuk ongeldig te zijn. De studenten hadden geen vakken gevolgd en geen examens afgelegd. De meesten hadden zelfs geen voet op een universiteit binnengezet. De studie van het leven is dan ook niet te vergelijken met echt complexe zaken zoals quantummechanica, genetica of event management. Het leven blijkt ook niet te beschikken over de nodige infrastructuur, bekwame lesgevers noch degelijke cursussen. Een levensles leidt dan ook maar zelden tot echte kennis. De erkenning van het leven als leerschool wordt daarom internationaal ingetrokken. Wie wil uitpakken met een diploma moet wel wat meer doen dan enkel ademhalen, zijn driften volgen en met zijn kop tegen de muur lopen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*