‘Houden van pizza’ bepalend voor partnerkeuze

Een opmerkelijke studie aan de Universiteit van het verspild talent toont onlosmakelijk aan dat het al dan niet houden van pizza van cruciaal belang is bij de partnerkeuze op datingapps. Houden van pizza geeft immers duidelijk te kennen met belangrijke zaken in het leven bezig te zijn. Het geeft blijk van zelfontplooiing, diepgang en een breed interesseveld. Ook de overkoepelende term “food lover” lijkt goed te scoren. Hiermee maak je immers duidelijk dat je zodanig interessant bent dat het cultiveren van een basisbehoefte een deel van je identiteit vormt. Daarnaast selecteren online daters ook op basis van huisdier. De hond of kat lijkt nog steeds de grootste aantrekkingsfactor. Meisjes met paarden denken beter twee keer na. Voor de man is een uit de kluiten gewassen geromantiseerde hengst nu eenmaal oneerlijke concurrentie. Ook houden van sigaretten, korte dranken, gamen en gokken lijken minder goed te scoren. Daarom: hou het bij pizza.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*