Het goede doel: steun de Grootbank

Heerlijk toch, de feestdagen. Het moment bij uitstek om onze opgestapelde schuld en Vlaamse zelfhaat te compenseren door ons eens lekker in te zetten voor het goede doel. Ook de Open Baring is niet gespeend van enige eindejaarsmelancholie en wil dan ook graag een duit in het zakje doen.  Daarom gaan we geld inzamelen voor het nobelste doel in deze wereld. Geen pietluttige sponsoring voor een onbenullige plaatselijke vereniging, maar geld voor zij die dit het hardst nodig hebben: de banken. Door de banken te steunen, zijn kredieten verzekerd, kunnen we naar hartelust blijven lenen, consumeren, speculeren, beleggen en wat nog al? Zo haalden we met z’n allen in 2008 al eens een slordige 20 miljard euro op voor onze weldoeners. Dat was nog eens een feest! Het is ons vooralsnog niet duidelijk waarom iedereen zijn geld aan kleine, nietsbetekenende doelen geeft zoals kankerfondsen, gehandicapte kinderen, vzw’s die daklozen helpen… Wij gingen eens serieus gaan tafelen en naar de hoeren met enkele vertegenwoordigers van de grootbank, die blijkbaar het hele jaar door in heel hoge geldnood zitten. U kunt daarom via ons nagelnieuw hefboomfonds meewerken aan een eerlijkere en meer geldbewuste wereld. Steun het goede doel van de Open Baring en help ons mee te bouwen aan een financieel paradijs. Laat ons bidden:

Ik geloof in de Markt, de onzichtbare hand,
Schepper van welvaart op aarde.
en in de grootbankier, zijn enige zoon, onze Heer;
die ontvangen is van de spaarcentjes van de Vlaming
en geboren uit de Maagd Arcopar
die geleden heeft onder de crisis van 2008,
gepromoveerd is, gesteund en beloond;
die uitbetaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit zijn bonus;
die opgevaren is ten beurze
en zit aan de rechterhand van de regering,
zijn almachtige regulator.
Vandaar zal Hij komen oordelen
de schuldigen en de spaarders;
Ik geloof in de heilige Markt;
het heilige kapitalisme,
de gemeenschap van de rijken,
de opstapeling van de schulden,
de verrijzenis van de geldpers
een beter leven. Amen.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

*