LEZ Succes: Tractor pulling vervangt Gentse Feesten!

De Gentse Feesten konden dit jaar helaas niet doorgaan. Het stadbestuur komt nu op de proppen met een opmerkelijk event ter compensatie. Enkele rijke boeren uit het Gentse ommeland haalden de grove middelen boven. Ruime sommen werden op het bureau van de burgemeester neergekwakt om op de Korenmarkt een heuse tractor pulling te organiseren. De boeren willen hiermee deze eerder landelijke sport nu ook naar de stedeling brengen. “Het centrum van Gent is al jaren verkeersvrij. Er is dus genoeg vrije ruimte om zo’n evenement te organiseren”, getuigt boer Marc, “Het is ook belangrijk dat deze rijke Vlaamse traditie (die teruggaat tot de vroege middeleeuwen, de beruchte ossenspan pullings nvdr.) in ere wordt gehouden. We willen daarom graag de stadsmens, die doorgaans neerkijkt op zulks volks vertier, warm maken voor deze Vlaamse traditie.  Het stadsbestuur juicht het evenement toe: “Het is naast een compensatie voor de Gentse Feesten ook de ideale gelegenheid om onze LEZ-zone nogmaals triomfantelijk in de kijker te zetten. Dankzij de drastisch gedaalde gemiddelde waarden van fijn stof in onze binnenstad, kunnen we het ons heus wel één keer per jaar permitteren om onze overstock rode diesel er met z’n allen feestelijk door te knallen. Bovendien doen we dankzij dit spektakel weer een aardige duit in het zakje, ook niet geheel onbelangrijk.”, knipoogt Groen Schepen Watteeuw.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*