Archeologische opgravingen in Het Oude Rieme

Archeologen hebben op het Forum Riemanum duidelijke overblijfselen gevonden van een oude beschaving. Sinds kort onderzoekt een team van de Universiteit Gent deze Romeinse nederzetting in de Gentse Kanaalzone. De wetenschappers zijn vooral geïnteresseerd hoe de marginalisatie van Zelzate in de Middeleeuwen mogelijks veroorzaakt werd door de val van Rieme in 477 n.c. De ontdekkingen zijn zonder meer spectaculair en leren ons een hoop nieuwe elementen over deze verloren beschaving. Onder Café Rita werden restanten van een Bacchusstempel uit de eerste eeuw v.c. gevonden waar rituele extatische orgiën zouden hebben plaatsgevonden. De locatie van café Rita lijkt daarom niet toevallig gekozen. De R4 zou dan ook deel uitgemaakt hebben van een immens Romeins wegennetwerk. De duidelijke phallusvorm van de R4 wordt door antropologen verklaard als vruchtbaarheidssymbool van de Gentse Kanaalzone. De top van de phallus zou toen ook reeds Zelzatebrug geweest zijn. Zelzate werd immers reeds in de Oudheid als heiligdom gevisiteerd omwille van zijn heilige zoetwaterbronnen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*