Binnenland - page 3

Man uit Zelzate leeft en pakt alles wat hij kan

in Binnenland

Willy S. uit Zelzate werd deze week voor de derde keer opgepakt door de lokale politie na een reeks diefstallen op de wekelijkse maandagsmarkt. Willy is geen onbekende. “Hij leeft hier inderdaad in Zelzate, en sinds de hit van Andre Hazes Junior pakt hij alles wat hij kan”, vertelt marktkraamster Nadine. Willy werd opgepakt met in zijn fietszak een paar nylonkousen, twee bussels prei en een gegrilde kip van ‘t spit. In de woning van Willy trof de politie nog meer gangbare marktartikelen aan, waaronder een aantal dure handtassen en pyjama’s. “Het gebeurt wel vaker dat mensen levenswijsheden te letterlijk nemen”, stelt inspecteur Boelens van politiezone Puyenbroeck. Willy wordt onder elektronisch toezicht geplaatst en mag zich niet langer binnen een straal van 1 km van de markt begeven.

Zonsopgang wordt vanaf januari 2020 belast

in Binnenland

Vanaf volgend jaar gaat ook de zon niet meer voor niks op. Een claim op de zon door de federale overheid werd unaniem goedgekeurd. ‘Door het geknoei met groenestroomcertificaten, is het financieel niet langer houdbaar dat de bevolking gratis van het zonlicht blijft genieten. Elke burger zal naar schatting 365€ per jaar bijdragen aan het opgaan van de zon, 1€ per zonsopgang dus. Zij die nog gratis van de zon zullen proberen genieten zullen door de fiscus actief opgespoord worden. Voor de minderbedeelden wordt een oplossing bedacht. Zo zouden ze zich bijvoorbeeld in grotten kunnen verschuilen of hun nachtcyclus verlengen tot 24 uur en zo slechts om de twee dagen een zonsopgang meemaken. Ook wie zijn rolluiken dichthoudt en het huis niet verlaat kan een zonsopgang besparen. Kritiek komt er al lang niet meer, gezien we al goed gewend zijn dat niets nu eenmaal gratis is. Wie zonlicht wil moet ook daarvoor werken en betalen.

Buxusmot blijkt onderdeel van internationaal complot tussen hooggeplaatsten

in Binnenland

Meer een meer wordt duidelijk dat er een duister kantje aan het verhaal van de Buxusmot zit. Klokkenluiders binnen de Amerikaans Inlichtingsdiensten en legertop onthulden plannen van de Amerikaanse overheid om met invasieve exoten Vlaamse voortuinen en hagen te ontregelen. De Amerikaanse buxuslobby zou zijn marktaandeel in Europa willen vergroten  en probeerde met de mot de inheemse productie onderuit te halen. De Vlaming zou dan nog enkel duurdere en genetisch gemodificeerde buxussen uit Amerika kunnen kopen met zijn zuurverdiende centen. Ook in Zuid-Amerika en het Midden-Oosten trachten de Amerikanen controle te krijgen over de buxusvelden. Men schat dat de globale buxusvoorraad nog 50 jaar mee kan gaan. Wereldwijd wordt voor grote tekorten gevreesd. Ook op en rond de poolgebieden raken de velden stilaan uitgeput. De samenleving komt onder grote druk te staan. In Frankrijk kwamen reeds honderdduizenden mensen op straat om te betogen tegen de stijgingen van de buxusprijs. Ook de Vlaamse traditionele levensstijl komt stilaan meer onder druk te staan. Alternatieven zoals taxus staan nog maar in hun kinderschoenen en het is niet zeker of we zomaar zonder slag of stoot naar een taxuseconomie kunnen overschakelen.

Meer en meer jongeren worden gepest via fax en teletext

in Binnenland

De Artevelde Hogeschool pakt uit met een grootschalige studie over cyberpesten onder de Vlaamse jeugd. Het aantal pestgevallen lijkt drastisch gestegen te zijn. Nieuwe media als fax en teletext lijken ook een nieuw platform voor pesters te bieden. Lotte uit het tweede middelbaar werd door een vals teletextprofiel getagd in een aanstootgevende fax. De fax ging viraal en Lotte kwam in de problemen op school. “Jongeren gebruiken teletext niet enkel voor de ondertiteling of aankomsttijden van vluchten. Het is voor hen ook een medium waarmee ze hun identiteit ontwikkelen”, vertelt Pedro De Bruyckere, pedagoog aan de Artevelde Hogeschool. “Ouders hebben dikwijls ook geen idee welke teletextpagina’s jongeren allemaal bezoeken. Vooral de openbare chatruimtes en contactadvertenties blijken risicovol.” De Bruyckere waarschuwt jongeren geen compromiterende of aanstootgevende faxen openbaar te delen. De top van teletext zegt ook te werken aan een anti-pestcampagne.

Préparé vanaf maart 2020 geldig betaalmiddel

in Binnenland

Het federale parlement keurde deze namiddag unaniem een wetsvoorstel goed waardoor vanaf maart 2020 préparé (en préparé du chef nvdr.) een rechtsgeldig betaalmiddel wordt. Ons land treedt hiermee in de voetsporen van Mozambique, Equatoriaal Guinea en Kirgizië. ‘Het is vooral de bedoeling préparé te gebruiken bij kleine aankopen, zoals brood bij de lokale bakker of préparé bij de slager. We hopen via deze maatregel kleine transacties vlotter te laten verlopen, gezien steeds minder mensen cash geld bij hen dragen en nog niet iedereen gebruik maakt van betaalkaarten. Bovendien hopen we de economie hierdoor een boost te geven, de préparékoersen staan immers hoger dan ooit. Zo kan men voor 5 Britse ponden reeds 212,3645 gram préparé krijgen,’ aldus ex-minister van Economische zaken Kris Peeters. Ook beleggers lijken te speculeren op de préparékoersen. Préparé heeft immers een onbetwistbare, tijdloze waarde tegenover valuta als euro en dollar.

Kusthoreca gaat zelf Siberische permafrost ontdooien

in Binnenland

Voor de kusthoreca is de klimaatopwarming uiteraard een goede zaak. De federatie van horeca-uitbaters liet in een studie door een gerenommeerd consultancybedrijf berekenen dat de klimaatopwarming voor een omzetstijging van 20% kan zorgen als de Aarde verder opwarmt volgens de gangbare prognoses. Een team van uitbaters is dan ook op een missie vertrokken naar Siberië waar zij nu zelf met 70000 terrasverwarmers het ontdooien van de permafrost een handje zullen toesteken. “Een heuse investering, maar we moeten aan de toekomst denken” zeggen de uitbaters. Een deel van de investering wordt echter gerecupereerd via aftrek van BTW. Ook het afgesmolten poolijs gaat niet verloren. Volgende zomer kan je voor een meerprijs kiezen voor écht permafrostijs in je drank. Er wordt ook geëxperimenteerd met permafrostcornetto’s en waterijsjes. Hiermee hoopt men ook een deel van de kost te kunnen recuperen.

Wereldmuziek op lijst verboden middelen

in Binnenland

Na alweer een betreurenswaardig geval van een tiener die dood op de dansvloer neerviel op een alternatief muziekfestival, wordt wereldmuziek definitief op de lijst van verboden middelen gezet. Wereldmuziek is een recent fenomeen in de uitgaanswereld. De effecten zijn ook weinig bestudeerd en ook de productiemethodes roepen vele vragen op. Waar en hoe jongeren in contact komen met wereldmuziek is vooralsnog niet duidelijk. Veel wereldmuziek zou vooral via het zogenaamde ‘darkweb’ circuleren. De productie vindt veelal plaats in derdewereldlanden en de kwaliteit van het product is dan ook vaak ondermaats. “Je weet gewoon niet wat voor een troep er allemaal in die wereldmuziek zit”, waarschuwt toxicoloog Jan Tytgat. De Vlaamse overheid zet een preventiecampagne op poten om jongeren te behoeden voor de gevaren van wereldmuziek. De overheid wijst vooral op het verslavend potentieel: “Het begint meestal met een Afrikaanse drumband, maar al gauw zitten ze aan de Mongoolse keelzangen en Georgische polyfonie.” De politie zal vanaf nu ook actief wereldmuziekproducenten en gebruikers opsporen. De Antwerpse haven zou de draaischijf van de Europese wereldmuziekhandel zijn. Burgemeester De Wever belooft alvast een kordate en doelgerichte aanpak.

Kwart langdurig werklozen blijken grote luiaards te zijn

in Binnenland

Uit cijfers van de Vlaamse overheid blijkt dat een kwart van de langdurig werklozen grote luiaards zijn van het geslacht Megatherium, waarvan men dacht dat ze reeds lang uitgestorven waren. De luiaards zouden vooral afkomstig zijn uit Zuid-Amerika in het Plioceentijdperk. Ze zouden veelal illegaal ons land binnenkomen en via malafide advocaten aan uitkeringen en OCMW-woningen geraken. De luiaards profiteren zo van onze sociale zekerheid zonder ook maar één bijdrage te leveren aan de maatschappij. De sociale fraude wordt op ettelijke miljoenen geschat. De luiaards verdienen bovenop hun uitkering ook dikwijls nog iets bij met illegale praktijken zoals gokken, heling en drugshandel. Partij N-VA wil nu dat de overheid deze profiteurs actief gaat opsporen. De luiaards zullen overgebracht worden naar gesloten centra en teruggezonden worden naar hun land en era van herkomst.

Ook dit jaar brikéoogst mislukt

in Binnenland

Boeren in Nevele zitten weer met de handen in het haar. Door de aanhoudende droogte afgelopen zomer is de brikéoogst weer mislukt. Meer dan 40 ha en ruw geschat 5 miljoen brikés gingen verloren. Het is weer een zware slag voor de brikéteelt. Na de zipponaftcrisis van de jaren 70 en de coloradobeverplaag van ‘98 is dit weer een grote tegenslag voor de sector. Brikés telen is een zeer intensief proces dat grote investeringen vergt. Meer en meer landbouwers schakelen dan ook opnieuw over op de traditionele luciferkweek. Wetenschappers zijn bezig met het ontwikkelen van genetisch gemodificeerde brikés die resistenter zouden zijn tegen natuurlijke plagen en klimatologische schommelingen. Er rijzen echter vragen over de impact op het leefmilieu. Ook vanuit religieuze hoek klinkt ethische kritiek op het genetisch modificeren van brikés. “God schiep de briké naar zijn beeld, de mens heeft het recht niet daarmee te knoeien” geeft aartsbisschop Jozef De Kezel te kennen in Kerk&Leven.

Kudde gnoes raast over volle Vlasmarkt

in Binnenland

Drama op de Vlasmarkt tijdens de Gentse Feesten, toen zaterdagnacht een kudde wildebeesten over het plein raasde. Aangetrokken tot de drinkplaatsen en nieuwe graasgebieden in het groene Gent, haastte de kudde zich van de Serengeti naar de Arteveldestad. De kudde werd pas opgemerkt toen ze de afrit van de E17 nam en honderdduizenden gnoes via de flyover Gent-centrum binnendonderden. De betonblokken waarmee de feestzone was afgezet, vormden nauwelijks een obstakel toen de kudde de Keizer Karelstraat insloeg. De Oude Beestenmarkt werd door de razende wildebeesten volledig vernield. Om 1u35 bereikte de kudde de Vlasmarkt en liet een spoor van verderf, chaos en huuflakke na. Taxichauffeur Mustafa De Leeuw werd vertrappeld toen hij zijn zoon uit de stormloop probeerde te redden. Na het kaalvreten van de Vlasmarkt ging de kudde tegen de vroege middag schaduw gaan opzoeken in het Baudelopark, waar op dit moment naarstig herkauwd wordt. Burgemeester De Clercq betreurt het incident. Hij wijst er ook op dat de gnoes duidelijk de rode kniplijnen niet in acht namen en zich zonder vergunning in de binnenstad begaven, met een fikse GAS-boete tot gevolg. De kudde is nog lang niet uitgegraasd en blijft wellicht tot het einde van de Gentse feesten.

Ga naar Boven