Binnenland - page 3

Préparé vanaf maart 2020 geldig betaalmiddel

in Binnenland

Het federale parlement keurde deze namiddag unaniem een wetsvoorstel goed waardoor vanaf maart 2020 préparé (en préparé du chef nvdr.) een rechtsgeldig betaalmiddel wordt. Ons land treedt hiermee in de voetsporen van Mozambique, Equatoriaal Guinea en Kirgizië. ‘Het is vooral de bedoeling préparé te gebruiken bij kleine aankopen, zoals brood bij de lokale bakker of préparé bij de slager. We hopen via deze maatregel kleine transacties vlotter te laten verlopen, gezien steeds minder mensen cash geld bij hen dragen en nog niet iedereen gebruik maakt van betaalkaarten. Bovendien hopen we de economie hierdoor een boost te geven, de préparékoersen staan immers hoger dan ooit. Zo kan men voor 5 Britse ponden reeds 212,3645 gram préparé krijgen,’ aldus ex-minister van Economische zaken Kris Peeters. Ook beleggers lijken te speculeren op de préparékoersen. Préparé heeft immers een onbetwistbare, tijdloze waarde tegenover valuta als euro en dollar.

Kusthoreca gaat zelf Siberische permafrost ontdooien

in Binnenland

Voor de kusthoreca is de klimaatopwarming uiteraard een goede zaak. De federatie van horeca-uitbaters liet in een studie door een gerenommeerd consultancybedrijf berekenen dat de klimaatopwarming voor een omzetstijging van 20% kan zorgen als de Aarde verder opwarmt volgens de gangbare prognoses. Een team van uitbaters is dan ook op een missie vertrokken naar Siberië waar zij nu zelf met 70000 terrasverwarmers het ontdooien van de permafrost een handje zullen toesteken. “Een heuse investering, maar we moeten aan de toekomst denken” zeggen de uitbaters. Een deel van de investering wordt echter gerecupereerd via aftrek van BTW. Ook het afgesmolten poolijs gaat niet verloren. Volgende zomer kan je voor een meerprijs kiezen voor écht permafrostijs in je drank. Er wordt ook geëxperimenteerd met permafrostcornetto’s en waterijsjes. Hiermee hoopt men ook een deel van de kost te kunnen recuperen.

Wereldmuziek op lijst verboden middelen

in Binnenland

Na alweer een betreurenswaardig geval van een tiener die dood op de dansvloer neerviel op een alternatief muziekfestival, wordt wereldmuziek definitief op de lijst van verboden middelen gezet. Wereldmuziek is een recent fenomeen in de uitgaanswereld. De effecten zijn ook weinig bestudeerd en ook de productiemethodes roepen vele vragen op. Waar en hoe jongeren in contact komen met wereldmuziek is vooralsnog niet duidelijk. Veel wereldmuziek zou vooral via het zogenaamde ‘darkweb’ circuleren. De productie vindt veelal plaats in derdewereldlanden en de kwaliteit van het product is dan ook vaak ondermaats. “Je weet gewoon niet wat voor een troep er allemaal in die wereldmuziek zit”, waarschuwt toxicoloog Jan Tytgat. De Vlaamse overheid zet een preventiecampagne op poten om jongeren te behoeden voor de gevaren van wereldmuziek. De overheid wijst vooral op het verslavend potentieel: “Het begint meestal met een Afrikaanse drumband, maar al gauw zitten ze aan de Mongoolse keelzangen en Georgische polyfonie.” De politie zal vanaf nu ook actief wereldmuziekproducenten en gebruikers opsporen. De Antwerpse haven zou de draaischijf van de Europese wereldmuziekhandel zijn. Burgemeester De Wever belooft alvast een kordate en doelgerichte aanpak.

Kwart langdurig werklozen blijken grote luiaards te zijn

in Binnenland

Uit cijfers van de Vlaamse overheid blijkt dat een kwart van de langdurig werklozen grote luiaards zijn van het geslacht Megatherium, waarvan men dacht dat ze reeds lang uitgestorven waren. De luiaards zouden vooral afkomstig zijn uit Zuid-Amerika in het Plioceentijdperk. Ze zouden veelal illegaal ons land binnenkomen en via malafide advocaten aan uitkeringen en OCMW-woningen geraken. De luiaards profiteren zo van onze sociale zekerheid zonder ook maar één bijdrage te leveren aan de maatschappij. De sociale fraude wordt op ettelijke miljoenen geschat. De luiaards verdienen bovenop hun uitkering ook dikwijls nog iets bij met illegale praktijken zoals gokken, heling en drugshandel. Partij N-VA wil nu dat de overheid deze profiteurs actief gaat opsporen. De luiaards zullen overgebracht worden naar gesloten centra en teruggezonden worden naar hun land en era van herkomst.

Ook dit jaar brikéoogst mislukt

in Binnenland

Boeren in Nevele zitten weer met de handen in het haar. Door de aanhoudende droogte afgelopen zomer is de brikéoogst weer mislukt. Meer dan 40 ha en ruw geschat 5 miljoen brikés gingen verloren. Het is weer een zware slag voor de brikéteelt. Na de zipponaftcrisis van de jaren 70 en de coloradobeverplaag van ‘98 is dit weer een grote tegenslag voor de sector. Brikés telen is een zeer intensief proces dat grote investeringen vergt. Meer en meer landbouwers schakelen dan ook opnieuw over op de traditionele luciferkweek. Wetenschappers zijn bezig met het ontwikkelen van genetisch gemodificeerde brikés die resistenter zouden zijn tegen natuurlijke plagen en klimatologische schommelingen. Er rijzen echter vragen over de impact op het leefmilieu. Ook vanuit religieuze hoek klinkt ethische kritiek op het genetisch modificeren van brikés. “God schiep de briké naar zijn beeld, de mens heeft het recht niet daarmee te knoeien” geeft aartsbisschop Jozef De Kezel te kennen in Kerk&Leven.

Kudde gnoes raast over volle Vlasmarkt

in Binnenland

Drama op de Vlasmarkt tijdens de Gentse Feesten, toen zaterdagnacht een kudde wildebeesten over het plein raasde. Aangetrokken tot de drinkplaatsen en nieuwe graasgebieden in het groene Gent, haastte de kudde zich van de Serengeti naar de Arteveldestad. De kudde werd pas opgemerkt toen ze de afrit van de E17 nam en honderdduizenden gnoes via de flyover Gent-centrum binnendonderden. De betonblokken waarmee de feestzone was afgezet, vormden nauwelijks een obstakel toen de kudde de Keizer Karelstraat insloeg. De Oude Beestenmarkt werd door de razende wildebeesten volledig vernield. Om 1u35 bereikte de kudde de Vlasmarkt en liet een spoor van verderf, chaos en huuflakke na. Taxichauffeur Mustafa De Leeuw werd vertrappeld toen hij zijn zoon uit de stormloop probeerde te redden. Na het kaalvreten van de Vlasmarkt ging de kudde tegen de vroege middag schaduw gaan opzoeken in het Baudelopark, waar op dit moment naarstig herkauwd wordt. Burgemeester De Clercq betreurt het incident. Hij wijst er ook op dat de gnoes duidelijk de rode kniplijnen niet in acht namen en zich zonder vergunning in de binnenstad begaven, met een fikse GAS-boete tot gevolg. De kudde is nog lang niet uitgegraasd en blijft wellicht tot het einde van de Gentse feesten.

Ga naar Boven